Klub potřeboval rekonstrukci jako sůl, byla ovšem otázka jak to udělat, aby neztratil své genius loci. Mokré plesnivé zdi, oprýskaný bar a zašlé toalety byly nejpalčivějším problémem, zdaleka ne však jediným. Celková podoba klubu připomínala doby minulé, chybělo odpovídající zázemí pro účinkující i funkční vybavení.

Nyní je klub již těsně před dokončením rekonstrukce a nabízí čisté prostředí s moderním vybavením. Namátkou nová výmalba, zrekonstruovaný bar, nový obklad a vybavení toalet, odstranění dělící zdi u posezení u toalet, změna dispozice šatny, vytvoření zázemí pro účinkující atd.

Tak ať se líbí 🙂